Øvre Kroken forener moderne bokomfort med miljøvennlige og energieffektive løsninger. Byggene utstyres med solcellepaneler som genererer elektrisitet til både fellesområder og leiligheter. Det reduserer behovet for ekstern strøm og minimerer karbonutslipp.
Grønt i alt vi gjør
Bonord har svært ambisiøse planer for Øvre Kroken – sitt grønneste boligprosjekt noensinne.
– Jeg kan med hånden på hjertet – etter over 25 år som eiendomsmegler i Tromsø – si at Øvre Kroken er det mest nyskapende boligprosjektet jeg har jobbet med.

Det sier Ruth Norstrøm Angelsen, direktør Eiendomsmegling Bonord.

Komfortabelt og grønt

I Øvre Kroken tar Bonord sikte på å forene moderne bokomfort med miljøvennlige og energieffektive løsninger.

Bygningene utstyres med solcellepaneler som genererer elektrisitet til både fellesområder og leiligheter. Det vil redusere behovet for ekstern strøm og minimere karbonutslippet.

– Byggene er designet for å maksimere energieffektiviteten. Overskuddsstrømmen fra solcellepanelene kan mates inn i det lokale strømnettet, noe som gjør prosjektet enda grønnere, forklarer Angelsen.

I tillegg til å utnytte solenergi, planlegger Bonord å bruke varmepumper som vil produsere varmt vann til oppvarming.

– Dette er med på å holde strømregningen lav. Bra for klima og bra for lommeboken, sier Angelsen.

I tillegg vil vannmåleren hjelpe deg til å holde kontroll på den allerede lave energikostnaden.
Jeg kan med hånden på hjertet si at Øvre Kroken er det mest nyskapende boligprosjektet jeg har jobbet med.
Grønn transport
Miljøvennlig transportmuligheter er også en viktig del av prosjektet, med etablering av sykkelparkering og tilrettelegging for ladestasjoner til elbiler og elsykler.

– Vi vil gjøre det enklere å velge miljøvennlige transportmidler. Når sykkelen er lett tilgjengelig, er det lettere å ta den i bruk oftere, poengterer Angelsen.

I Øvre Kroken vil det dedikeres et innendørs sykkelrom som kan låses, for sikker oppbevaring av sykkelen din. Det blir også etablert utendørs sykkelparkering for gjester.

– Sikker sykkeloppbevaring er viktig for mange. Derfor har vi sørget for både innendørs og utendørs sykkelparkering.
Verdens beste nabolag
Men bærekraft i Øvre Kroken dreier seg om mer enn å velge miljøvennlige løsninger. Dette er også et prosjekt som skal styrke sosial bærekraft i borettslaget. Det gode naboskapet, følelsen av fellesskap og trygghet.

Med cirka 350 kvadratmeter fellesareal tilgjengelig for beboerne, legger utbyggeren til rette for sosialt samvær med naboer og venner.

– Her får du som beboer mulighet til å skape tidenes hyggeligste nabolag. Fellesarealene kan brukes til alt fra felles middager og bakekvelder til hjemmekontor og trening, sier Angelsen.

De velutstyrte fellesarealene og møteplassene skal gjøre det lett å møtes og lett å skape hyggelige naboskap.

– I tillegg gjør det at du kanskje kan klare deg med litt mindre plass, legger hun til.
Våre fokusområder