Borettslagsmodellen gir flere valg enn du tror, forteller Ruth Norstrøm Angelsen (t.h.). Her står hun sammen med Marie Traasdahl Hansen, eiendomsmegler ved Øvre Kroken-prosjektet.
Familien med en «voksen» ungdom ordnet en løsning for fremtiden
– Borettslagsmodellen gir flere valg enn du tror. Og mange flere enn å sitte på en stor enebolig, sier Ruth Norstrøm Angelsen i Bonord.
Realiser gevinsten
Å eie bolig over flere år i Tromsø har de siste tiårene vært svært innbringende for eierne. Prisveksten har vært blant de største i landet og mange frigjør millioner i egenkapital ved et salg.

Men livet i enebolig er ikke alltid like passende når ungene flytter ut og tiden til å dyrke egne interesser øker. Mange velger da å gå fra enebolig til leilighet, med mindre ansvar for vedlikehold, snørydding og andre praktiske gjøremål.

Det å realisere gevinsten av verdistigingen og i tillegg nedbetalte lån, gir deg en kapital som man kan velge å benytte i et boligbytte.

– Å velge borettslag gir deg mange muligheter til hvordan du kan forvalte dine verdier. Denne boligformen gir deg en frihet til å forvalte kapitalen på ulike måter, sier Ruth Norstrøm Angelsen, som er direktør for Eiendomsmegling i Bonord.

– Det kan være å få barna inn på boligmarkedet, investere i hus i Spania eller kanskje en hytte på fjellet. En buffer for fremtiden kan også være fornuftig.

Norstrøm Angelsen forteller at borettslagsmodellen er som skapt for å finne gode løsninger.

– Først og fremst fordi modellen er mer fleksibel enn å ha et ordinært huslån. I borettslag bestemmer du selv hvor stor del av fellesgjelden du ønsker å betale ned.

– Dette åpner for å frigjøre store deler av gevinsten fra eneboligsalget som frie midler. Penger som i dag ligger urealisert i eneboligen, forklarer hun.
Øvre Kroken er Bonords nyeste boligprosjekt i Tromsø, og deres største satsning på 40 år. Dette er blant de mest imponerende leilighetsprosjektet Tromsø har sett, mener finansieringsrådgiver i DNB, Hans Fredrik Esbensen.
Fra enebolig til leilighet
For familien fra Tromsø viste det seg at borettslagsløsningen i Øvre Kroken var rett for deres videre reise i boligmarkedet.

Familien har en nesten voksen sønn og han vil nok om ikke lenge tenke på å flytte hjemmefra. Men da Øvre Kroken ble lansert, begynte familien å se etter en mulighet for å manøvrere hele familien inn i en leilighet.

Mange spørsmål meldte seg. Trenger man virkelig tre soverom? Bør man ha to bad? Er det plass nok i bod og skap til hele gjengen?
I Øvre Kroken finner du alt fra 2-5-roms leiligheter.
Da familien ikke fant en leilighet som passet for hele familien, oppdaget de at egenkapitalen fra salget av eneboligen åpnet for helt andre muligheter. Sammen med eiendomsmegler og banken tenkte de litt utenfor boksen, regnet på ulike alternativer og fikk gode svar.

– Svaret ble en romslig leilighet med to soverom for de voksne, og i tillegg hjalp de sønnen inn på boligmarkedet i samme prosjekt, forteller Nordstrøm Angelsen.

For da familien regnet på dette, så man at økningen i utgifter ikke var spesielt stor. Dette fordi felleslånet gjennom borettslaget ga gode betingelser.

Med den lange nedbetalingstiden klarte altså familien både å skaffe et hjem for de eldste og en inngangsbillett til boligmarkedet til sønnen. I tillegg bor familien så nær hverandre at de kan fortsatt kan bruke mye tid sammen når de ønsker.
Hvordan er finansieringen i borettslag?
I borettslag har man innskuddet som man finansierer selv og fellesgjelden som borettslaget finansierer. Det kan være ulikt fordelt fra borettslag til borettslag, men i Øvre Kroken er det delt i to like store deler.
Hvis den totale verdien på leiligheten er fire millioner må kjøper selv gå inn med to millioner i et innskudd, mens to millioner vil være en del av et felleslån for hele borettslaget.

Innskuddet må kjøper finansiere gjennom egenkapital. Her må de fleste låne en del i banken. Felleslånet betales gjennom leilighetens felleskostnader. Jo større fellesgjeld du har på din leilighet, jo høyere blir felleskostnadene.

Skulle man ønske å nedbetale fellesgjelden tidligere, er det fullt mulig med individuell nedbetaling. Da vil fellesutgiftene gå ned tilsvarende.
Banken: – Gode betingelser
Finansieringsrådgiver i DNB, Hans Fredrik Esbensen, forteller at prosjektet Øvre Kroken sin aller største fordel er de gode betingelsene på fellesgjelden.

Åtte år uten avdrag og valgfri nedbetaling på hele 55 år. Det betyr at når man begynner å betale ned på felleslånet etter ni år, har man enda nedbetalingstid på hele 47 år.

– Dette frigjør selvsagt mye penger i privatøkonomien. Borettslagsmodellen gjør også at man får gode betingelser på ting som Internett og kabel-TV, fordi man lager avtaler på vegne av mange, fremfor å kjøpe disse tjenestene kunpå vegne av seg selv, sier han.

Finansieringsrådgiver i DNB, Hans Fredrik Esbensen
Esbensen ser mange fordeler med borettslagsløsningene.

– Prosjektet i Øvre Kroken står ikke tilbake for noe, men er snarere noe av det mest imponerende leilighetsprosjektet Tromsø har sett. Og en stor fordel med prosjektet i Øvre Kroken er jo at man også kan velge å betale ned hele fellesgjelden, hvis man er posisjon til det, via borettslagets individuelle nedbetaling, sier han.

Esbensen presiserer at det ikke er lettere å få lån til en leilighet i et borettslag enn en selveier-bolig. Men lån i bank gis normalt med en nedbetalingstid mellom 25-30 år, mens Øvre Kroken har altså 55 år på fellesgjelden.

– Men gjennom den lange nedbetalingstiden og de andre avtalene som blir fremforhandlet av borettslaget på vegne av andelseierne er dette for mange den perfekte løsningen. Er man usikker på hva man faktisk kan betjene av lån og hvilke muligheter et prosjekt som Øvre Kroken kan åpne for, så tar vi gjerne et møte for å gå gjennom både eiendeler og evne til å betjene lån, sier han.